Facebook

Kalendarz

poprzednim miesiącu wrzesień 2018 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 35 1 2
week 36 3 4 5 6 7 8 9
week 37 10 11 12 13 14 15 16
week 38 17 18 19 20 21 22 23
week 39 24 25 26 27 28 29 30
Ulti Clocks content
  • image
  • image
  • image
Previous Next
Dysleksja

WYDAWANIE OPINII PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
O DYSLEKSJI DLA UCZNIA GIMNAZJUM

  • Opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej. Opinia jest ważna przez cały okres edukacji szkolnej. Stanowi podstawę do dostosowywania warunków przeprowadzania egzaminów zewnętrznych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia.

  • W uzasadnionym przypadku (np. w okresie nauki w szkole podstawowej uczeń przebywał poza granicami kraju i uczył się w innym systemie edukacji lub trudności te nie zostały dostrzeżone) przepisy dopuszczają możliwość wydawania przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się uczniowi gimnazjum.
  • Opinia taka może być wydana na wniosek:
  • nauczyciela lub specjalisty, wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzącego zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców / prawnych opiekunów;
  • na wniosek rodziców / prawnych opiekunów.
  • Wniosek ten wraz z uzasadnieniem należy złożyć do dyrektora szkoły.

  • Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje ten wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej i informuje o tym rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
 

Partnerzy/Projekty
Stworzone dzięki Joomla!. Stworzone przez Damian Wozniak dla: gimzrecin.pl