Facebook

Kalendarz

poprzednim miesiącu październik 2018 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 40 1 2 3 4 5 6 7
week 41 8 9 10 11 12 13 14
week 42 15 16 17 18 19 20 21
week 43 22 23 24 25 26 27 28
week 44 29 30 31
Ulti Clocks content
 • image
 • image
 • image
Previous Next
Oferta szkoły

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie jest nowoczesną placówką edukacyjną, która stawia sobie za zadanie kształcenie i wychowywanie młodzieży w duchu wartości wynikających z nauczania Jana Pawła II – patrona szkoły. W życzliwej i przyjaznej atmosferze, szkoła zapewnia swoim uczniom wszechstronny rozwój; kompetentna kadra pedagogiczna pomaga uczniom odkrywać i rozwijać ich zdolności i talenty. Atutem kształcenia w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie jest także dogodna lokalizacja placówki, umożliwiająca łatwy dojazd.

Zapewniamy:

 • naukę w miłej i życzliwej atmosferze
 • wysoki poziom nauczania zapewniający właściwe przygotowanie do dalszego etapu kształcenia
  • o wysokim poziomie nauczania w gimnazjum świadczą wysokie wyniki egzaminów gimnazjalnych oraz sukcesy uczniów w różnorodnych konkursach przedmiotowych, tematycznych i sportowych
 • wysoko wykwalifikowaną i przyjazną kadrę pedagogiczną
  • nauczyciele posiadają uprawnienia egzaminatorów CKE i na bieżąco korzystają z krajowych i międzynarodowych programów doskonalenia zawodowego, m.in. Comenius
 • dodatkowe, bezpłatne zajęcia dydaktyczne dla trzecioklasistów ze wszystkich przedmiotów, pomagające w przygotowaniu do egzaminów gimnazjalnych
 • naukę trzech języków obcych: angielskiego, niemieckiego i francuskiego
 • naukę informatyki w nowocześnie wyposażonej pracowni komputerowej
 • indywidualizację procesu nauczania (praca z uczniem zdolnym, nauczanie indywidualne, rewalidacja)
 • bezpieczny i bezpłatny dojazd do szkoły
 • zajęcia logopedyczne oraz warsztaty terapii zajęciowej
 • opiekę i doradztwo pedagoga szkolnego
 • konsultacje psychologiczne ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krośnie
 • zajęcia zawodoznawcze oraz wyjazdy na giełdę szkół ponadgimnazjalnych
 • pomoc materialną i dożywianie uczniów w trudnej sytuacji finansowej
 • możliwość wypożyczania podręczników z biblioteki szkolnej
 • pomoc w sporządzaniu wniosków o krajowe stypendia naukowe dla zdolnych uczniów

Posiadamy:

 • nowoczesne pracownie przedmiotowe wyposażone w pomoce naukowe i multimedia (komputery, odtwarzacze i projektory multimedialne)
 • nowoczesną pracownią informatyczną (20 stanowisk komputerowych)
 • tablice interaktywne w pracowniach językowych
 • szkolne centrum informacyjno-multimedialne ze stałym dostępem do Internetu
 • bogaty księgozbiór biblioteki szkolnej
 • kompleks sportowy (pełnowymiarowa sala gimnastyczna oraz zespół boisk sportowych)
 • Uczniowski Klub Sportowy UKS „Orlik”
 • dobrze wyposażony sklepik szkolny
 • szkolny radiowęzeł

Proponujemy:

 • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych:
  • kółka przedmiotowe dla uczniów z każdego przedmiotu
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów:
   • koło wędkarskie,
   • koło szachowe,
   • koło fotograficzne,
   • koło turystyczne,
   • koło wokalne,
   • koło artystyczne,
   • koło ekologiczne,
   • koło sportowe - SKS
 • członkostwo w szkolnym kole turystycznym „Jaworzyna”, działające pod patronatem PTTK
 • członkostwo w Szkolnej Drużynie Harcerskiej im. M. Konopnickiej
 • rozwój umiejętności dziennikarskich i możliwość wyrażania opinii w gazetce szkolnej „Gimnazjalista”
 • rozwój umiejętności muzycznych i wokalnych w chórze szkolnym
 • możliwość działania w organizacjach szkolnych (Samorząd Uczniowski, koło PCK i in.)
 • smaczne i tanie obiady w stołówce szkolnej
 • zajęcia i możliwość spędzania czasu w świetlicy szkolnej

Organizujemy:

 • atrakcyjne wycieczki szkolne i klasowe
 • wyjazdy integracyjne dla uczniów klas pierwszych
 • wyjazdy na pokazy i pikniki edukacyjne
 • wyjazdy sportowe na lodowisko, basen, stoki narciarskie, łowiska wędkarskie
 • zawody sportowe na szczeblu szkolnym, gminnym i powiatowym
 • wyjazdy kulturalne do muzeów, kin, teatrów, itp.
 • występy artystyczne na wysokim poziomie
 • spotkania z ciekawymi ludźmi
 • rajdy turystyczno-krajoznawcze po bliższej i dalszej okolicy oraz zajęcia ekologiczne w terenie
 • ciekawe wydarzenia edukacyjne
  • Dzień Języków Obcych,
  • Dzień Odkrywania Talentów,
  • Dzień Zdrowej Żywności,
  • Dzień Sportu, Dzień Wiosny,
  • Koncerty Świątecznej Piosenki Obcojęzycznej i in.
 • dyskoteki szkolne

Uczestniczymy w:

 • wielu konkursach tematycznych i przedmiotowych na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym, gminnym i szkolnym
 • corocznych zjazdach Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Częstochowie i Wadowicach
 • wielu programach współpracy i projektach:
  • certyfikat programu „Szkoła z klasą”
  • certyfikat „Szkoła Zrównoważonego Rozwoju” w programie „Szkoła – Centrum Poznania i Działania w Środowisku” za realizacje przedsięwzięcia: „Dla mnie, dla ciebie, dla nas”
  • program współpracy międzynarodowej i wymiana uczniowska z Zespołem Szkół w Brezovicy na Słowacji w ramach programu „Granica to nić, która nas łączy”
  • program „Katyń – ocalić od zapomnienia”
  • program „Trzymaj formę”
  • certyfikat programu „Szkoła bez przemocy”
  • certyfikat programu „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”
 

Partnerzy/Projekty
Stworzone dzięki Joomla!. Stworzone przez Damian Wozniak dla: gimzrecin.pl