Facebook

Kalendarz

poprzednim miesiącu październik 2018 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 40 1 2 3 4 5 6 7
week 41 8 9 10 11 12 13 14
week 42 15 16 17 18 19 20 21
week 43 22 23 24 25 26 27 28
week 44 29 30 31
Ulti Clocks content
  • image
  • image
  • image
Previous Next
Historia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie

Rok szkolny 1999/2000

W tym roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło w życie reformę oświaty, która przekształciła dwustopniowy system szkolnictwa w system trzystopniowy, w związku z czym – powstały gimnazja. Rada Gminy Chorkówka, uchwałą z dnia 27 marca 1999 r., podjęła decyzję o założeniu publicznego Gimnazjum w Zręcinie. 1 września 1999 r. naukę w nowo powstałej szkole w Zręcinie, w tym w oddziale zamiejscowym w Kobylanach, podjęło 120 uczniów, Rada Pedagogiczna liczyła 31 nauczycieli, a stanowisko dyrektora szkoły objął mgr inż. Andrzej Koniecki.

Placówka nie posiadała jeszcze własnego lokalu ani boiska sportowego i korzystała z zaplecza oraz bazy dydaktycznej szkoły podstawowej w Zręcinie.Od samego początku, nauczyciele i uczniowie z zaangażowaniem realizują założenia i zadania jakie zostały postawione przed nowopowstałą placówką oświatową. Działalność rozpoczęła Rada Rodziców, wybrany został pierwszy Samorząd Uczniowski, a życie szkolne opisywała, redagowana przez uczniów gazetka szkolna „Gimnazjalista”, która do chwili obecnej prowadzi ożywioną działalność wydawniczą na terenie szkoły, oferując uczniom możliwość doskonalenia warsztatu dziennikarskiego.

Ważnym wydarzeniem w pierwszym roku funkcjonowania szkoły, były uroczyste obchody 60. rocznicy zbrodni w Katyniu w dniu 18 kwietnia 2000 r. Na tę okoliczność uczniowie gimnazjum po raz pierwszy, dla zaproszonych przedstawicieli Rodzin Katyńskich, reprezentantów władz powiatu i gminy oraz społeczności Zręcina, zaprezentowali program artystyczny pt.” Prawda, pamięć i modlitwa”.

Rok szkolny 2000/2001

Dzięki wieloletnim staraniom i dobrej woli wielu osób, m.in. Wójta gminy - Leokadii Liwosz, Rady Gminy, Wicemarszałka Sejmu - Stanisława Zająca, kuratorów oświaty, Marszałka Województwa – Bogdana Rzońcy, Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły działającego od 1994 r. w składzie: Franciszek Kraś, Rudolf Foremny, Maria Pudło, Krystyna Guzik, Stanisław Uliasz, Maria Słowik, dyrektora gimnazjum – Andrzeja Konieckiego, nauczycieli, Rady Rodziców i mieszkańców Zręcina, dnia 20 stycznia 2001 r. nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem. Poświecenia nowego obiektu dokonał ks. infułat Julian Pudło.

Rok szkolny 2001/2002

6 października 2001 roku., społeczność szkolna wzięła udział w ceremonii otwarcia i poświęcenia nowego budynku dydaktycznego Gimnazjum w Zręcinie przy ulicy Łukasiewicza 31, w którym szkoła funkcjonuje do chwili obecnej. Budynek został poświęcony przez j.e. ks. biskupa Stefana Moskwę, zaś uroczystego przecięcia wstęgi i symbolicznego otwarcia nowego obiektu dokonał Kurator Podkarpacki, Władysław Rusin, Wójt Gminy Chorkówka, Leokadia Liwosz oraz Dyrektor Gimnazjum, Andrzej Koniecki. W ceremonii otwarcia nowego gmachu szkoły uczestniczyło wielu znamienitych gości oraz mieszkańcy Zręcina, a młodzież gimnazjalna pod kierunkiem nauczycieli zaprezentowała w tym dniu spektakl pt. ”Mały Książę”, który wzruszył i oczarował zgromadzoną publiczność. Rada Rodziców ufundowała pamiątkową tablicę, która zostala umieszczona przy wejściu do budynku szkoły i przypomina wchodzącym o tym wydarzeniu.

Wdzięczni uczniowie i nauczyciele w grudniu 2001 r. spotkali się podczas pierwszej uroczystej Wigilii w nowym budynku szkoły, z fundatorami i ludźmi zaangażowanymi w budowę sali gimnastycznej i budynku dydaktycznego. W maju 2002 r. pierwszy rocznik kończący naukę w gimnazjum przystąpił do egzaminów gimnazjalnych.

Rok szkolny 2002/2003

Od stycznia 2003 r. stanowisko Dyrektora Gimnazjum przejęła mgr Małgorzata Stańco, która pełni tę funkcję do chwili obecnej.

Przez cały rok szkolny 2002/2003 młodzież zaangażowana była w realizację zadań projektu „150 Lat Przemysłu Naftowego”. Uwieńczeniem tych działań były m.in.: wystawa okolicznościowa, konkursy o Ignacym Łukasiewiczu i wydana publikacja pt.: „Potomkowie Ignacego Łukasiewicza”.

Rok szkolny 2003/2004

Wrzesień i październik 2003 r. to czas kiedy społeczność Gimnazjum w Zręcinie włączyła się w obchody Jubileuszu 100–lecia Daru Narodowego dla Marii Konopnickiej. Uczniowie brali udział w spotkaniach, wycieczkach i konkursach, dzięki którym bliżej poznali sylwetkę poetki i przygotowali wystawy okolicznościowe poświęcone Marii Konopnickiej.

W wyniku realizacji ekologicznego projektu „Dla mnie, dla ciebie, dla nas” Gimnazjum w Zręcinie zostało laureatem konkursu w programie „Szkoła – Centrum Poznania i Działania w Środowisku”, otrzymując certyfikat i tytuł „Szkoła zrównoważonego rozwoju”. W wyniku tych działań na dziedzińcu szkoły powstał ogródek skalny zaprojektowany i wykonany przez uczniów i nauczycieli gimnazjum, zaangażowanych w realizację projektu.

22 października 2003 r. społeczność szkolna wzięła udział w uroczystych obchodach 25-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II, uczestnicząc w oprawie mszy świętej w kościele parafialnym pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Zręcinie i prezentując dla władz lokalnych i społeczności Zręcina program artystyczny pt.: „Papież młodych, Papież pielgrzym, Papież niespodzianek.”

Rok szkolny 2004/2005

W ciągu całego roku szkolnego szkoła zaangażowała się w realizację szeregu zadań akcji „Szkoła z klasą”, zorganizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazetę Wyborczą. Uwieńczeniem tych działań był, zorganizowany 1 czerwca 2005 r., „Festiwal Nauki” pod hasłem „Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat”.

Podczas festiwalu, w którym wzięli udział przedstawiciele władz i społeczność lokalna, uczniowie samodzielnie prowadzili lekcje, wykonywali pokazowe eksperymenty i doświadczenia, prezentowali swoje osiągnięcia i pasje plastyczne, muzyczne, sportowe i in, a także wcielili się w role wybitnych wynalazców i ludzi nauki m.in.: Ignacego Łukasiewicza i Jana Szczepanika, występując w programie artystycznym ukazującym historię rozwoju przemysłu naftowego na terenie gminy. Dzięki wytężonej pracy, Gimnazjum w Zręcinie otrzymało certyfikat i tytuł „Szkoła z klasą”.

Rok szkolny 2005/2006

W roku szkolnym 2005/2006 (marzec-czerwiec) szkoła brała udział w międzyszkolnym projekcie „Tak daleko i tak blisko” i otrzymała wyróżnienie za prezentację Cypru podczas Parady Narodów Europy w Krośnie dnia 2 czerwca 2006 r. W tym dniu, na uczniowie pod opieką nauczycieli przemaszerowali ulicami Krosna i przygotowali na krośnieńskim Rynku stoisko, na którym prezentowali przygotowane potrawy kuchni cypryjskiej oraz rekwizyty i informacje charakteryzujące wyspę.

W ramach przygotowań do uroczystości nadania szkole imienia Jana Pawła II, uczniowie Gimnazjum w Zręcinie, pod opieką nauczycieli, zaangażowali się w realizację projektu edukacyjnego pt. „Wędrowałem tędy wielokrotnie..”. W ramach projektu opracowane zostały trasy rajdów turystyczno-krajoznawczych szlakami Karola Wojtyły, którymi podążali w ramach czerwcowych wycieczek szkolnych.

7 czerwca 2006 r. w gimnazjum odbył się Konkurs Recytatorski ku czci Ojca Świętego Jana Pawła II pt.: „Gdzie jesteś źródło?” Młodzież publicznie zaprezentowała twórczość poetycką papieża Polaka, deklamując fragmenty poezji z „Tryptyku Rzymskiego”. W tym wydarzeniu wzięła udział poetka Halina Kurek – mieszkanka Zręcina, która opowiedziała o swojej twórczości i zaprezentowała swoje wiersze.

Rok szkolny 2006/2007

21 października 2006 r. – nastąpiło uroczyste nadanie szkole imienia Jana Pawła II połączone z okolicznościową mszą świętą, i programem artystycznym dla zaproszonych gości i społeczności lokalnej pt.: „Jan Paweł II – przyjaciel młodzieży” oraz wydaniem pamiątkowego tomiku wierszy uczniów poświęconych patronowi szkoły pt.: „Szepnę Ci, Ojcze na uszko”

Od tego momentu szkoła corocznie uczestniczy w Spotkaniach Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Częstochowie i Wadowicach, skąd przedstawiciele szkoły przywieźli dąb papieski – symbol siły, męstwa i wytrwałości, który 11 czerwca 2007 r., uroczyście zasadzili Wójt Gminy, pan Andrzej Koniecki i Dyrektor Szkoły, pani Małgorzata Stańco.

Na przełomie kwietnia i maja 2007 r. grono pedagogiczne oraz parafianie ze Zręcina udali się z pielgrzymką dziękczynną do Rzymu, gdzie nawiedzili Grób Ojca Świętego Jana Pawła II i mogli wyrazić wdzięczność za włączenie Gimnazjum w Zręcinie w poczet szkół noszących imię Jana Pawła II oraz polecić społeczność szkolną Jego orędownictwu.

Rok szkolny 2007/2008

Szkoła aktywnie uczestniczyła w wydarzeniach i obchodach uroczystości lokalnych. 11 listopada 2007 r., z okazji 780-lecia powstania Zręcina oraz 89 rocznicy Odzyskania Niepodległości, uczniowie gimnazjum zaprezentowali, w Domu Ludowym w Zręcinie, bogaty program artystyczny pt.: ”Niebo z moich stron” dla całej społeczności lokalnej.

2 kwietnia 2008 r., w trzecią rocznicę śmierci Ojca Świętego, uczniowie udali się z pielgrzymką do Krakowa i Częstochowy i wzięli udział w oprawie mszy świętej w kościele parafialnym w Zręcinie

W ramach realizacji projektu „Trzymaj formę”, dzień 7 kwietnia 2008 r. ogłoszony został Dniem Zdrowej Żywności pod hasłem „Jedz zdrowo, warzywnie i owocowo” i stanowił podsumowanie projektu. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w promowaniu zdrowego stylu życia i odżywiania poprzez udział w ciekawych konkurencjach i prezentacjach, połączonych z degustacją potraw.

Rok szkolny 2007/2008 był rokiem aktywnej działalności 11 Drużyny Harcerskiej im. Marii Konopnickiej w Zręcinie, funkcjonującej w gimnazjum. 19 kwietnia 2008 r., harcerki, pod opieką drużynowej Katarzyny Rucyk, uczestniczyły z wyróżnieniem w Chorągwianym Festiwalu Piosenki Harcerskiej w Jaśle, realizowały zdania harcerskiej akcji ekologicznej „Florek”, a 16 czerwca 2008 r. odbyło się uroczyste złożenie Przyrzeczenia Harcerskiego z udziałem hm. Danuty Bok z krośnieńskiej Komendy Hufca ZHP im. Jana i Stanisława Magurów.

Rok szkolny 2008/2009

W październiku 2008 r. W zręcińskim gimnazjum, odbyło się spotkanie poświęcone pamięci Jana Pawła II. Gimnazjaliści uczestniczyli w projekcji filmu pt.: „Świadectwo”, a dla społeczności lokalnej i władz gminy zaprezentowany został program artystyczny zatytułowany „Człowieku, Ciebie szukam”. Harcerze przeprowadzili także zbiórkę funduszy na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, wspierającej uzdolnioną młodzież z terenów wiejskich.

22 i 23 października 2008 r. gimnazjaliści uczestniczyli także w uroczystościach jubileuszowych z okazji 130 lat poświęcenia i 125 lat konsekracji kościoła w Zręcinie. Uczniowie wzięli udział w oprawie mszy świętej w kościele parafialnym w Zręcinie, a szkolna drużyna harcerska pełniła wartę honorową przy grobach: I. Łukasiewicza, K. Klobassy oraz tablicy jubileuszowej upamiętniającej zręcińskich proboszczów i fundatorów kościoła.

5 maja 2009 r., w ramach innowacji pedagogicznej pt.: „Gmina Chorkówka – moja małą Ojczyzną”, w uroczystym apelu z okazji 218 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wystąpił zespół folklorystyczny „Bobrzanie”, w którym aktywnie działają uczniowie naszego gimnazjum.