Facebook

Kalendarz

poprzednim miesiącu październik 2018 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 40 1 2 3 4 5 6 7
week 41 8 9 10 11 12 13 14
week 42 15 16 17 18 19 20 21
week 43 22 23 24 25 26 27 28
week 44 29 30 31
Ulti Clocks content
 • image
 • image
 • image
Previous Next
"Granica to nić, która nas łączy"

PROJEKT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

„GRANICA TO NIĆ, KTÓRA NAS ŁĄCZY”


W roku szkolnym 2009/2010, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie wraz z Zespołem Szkół w Brezovicy (powiat Sabinov) na Słowacji przystąpiło do partnerskiego projektu współpracy międzynarodowej szkół, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), w ramach programu współpracy transgranicznej: Polska – Republika Słowacka, na lata 2007-2013. Głównym koordynatorem projektu był pan Miloš Sobota – dyrektor Zespołu Szkół w Brezovicy. Głównym celem projektu, zatytułowanego: „Granica to nić, która nas łączy”, było nawiązanie i pogłębienie współpracy pomiędzy szkołami partnerskimi, poprzez poznanie szkół, walorów przyrodniczych, historycznych i kulturalnych obu regionów.

Cele szczegółowe projektu to:

 • Nawiązanie współpracy transgranicznej pomiędzy uczniami, nauczycielami i społecznością lokalną obu gmin
 • Zdobycie wiedzy o procesie edukacji w kraju sąsiednim i wykorzystanie uzyskanych informacji w procesie kształcenia
 • Zlikwidowanie stereotypów oraz barier językowych i kulturalnych
 • Poznanie walorów kulturowych i przyrodniczych (zabytki, ciekawe miejsca, tradycje i in.)
 • Przygotowanie publikacji (w formie broszury) oraz informacji (artykuły) na strony internetowe szkół na temat projektu oraz obu gmin celem rozpropagowania ich w środowisku lokalnym
 • Rozwój umiejętności informatycznych uczniów przy opracowywaniu materiałów informacyjnych
 • Popularyzacja regionów oraz EFRR poza granicami państw poprzez realizację polsko-słowackiego programu kulturalnego zaplanowanego w projekcie
 • Budowanie i pielęgnowanie w uczniach miłości do ojczyzny oraz kształtowanie poczucia dumy narodowej

Grupą docelową projektu byli uczniowie i nauczyciele obu partnerskich szkół, jednak projekt swoim zasięgiem objął także mieszkańców miejscowości Zręcin i Brezovica oraz gmin Chorkówka i Brezovica, gdyż zakładał publiczną prezentację efektów projektu podczas obopólnych aktywności i mobilności. Poprzez publikację materiałów informacyjno-promocyjnych na temat obu regionów, grupa docelowa powiększyła się także o potencjalnych turystów, których wydane materiały zachęciły do zapoznania się ze specyfiką regionów.

W ramach projektu zaplanowane zostały następujące działania:


15 marca 2010 – „Nasza szkoła – Wasza szkoła”

wizyta nauczycieli ze szkoły w Brezovicy w Gimnazjum w Zręcinie

WIĘCEJ


22 marca 2010 – „Nasza Alma Mater”

Wizyta nauczycieli ze Zręcina w Zespole Szkół w Brezovicy

WIĘCEJ


25-26 maja 2010 – „Jesteśmy inni czy tacy sami?”

Dwudniowy pobyt uczniów ze Słowacji w Zręcinie

WIĘCEJ


1-2 czerwca 2010 – „Międzynarodowy Dzień Dziecka”

Dwudniowy pobyt uczniów ze Zręcina na Słowacji

WIĘCEJ


16-17 lipca 2010 - „Brezovicki Jurmak”

Dwudniowy pobyt uczniów ze Zręcina na Słowacji

Udział w wydarzeniu kulturalnym

WIĘCEJ


7-8 sierpnia 2010 - „Biesiada Karpacka”

Dwudniowy pobyt uczniów ze Słowacji w Zręcinie

Udział w wydarzeniu kulturalnym

WIĘCEJ


Wszystkie cele projektu oraz zaplanowane w nim działania zostały zrealizowane, owocując zbudowaniem polsko-słowackiej współpracy oraz nawiązaniem przyjaznych relacji i kontaktów. Podczas pracy nad realizacją projektu, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele wykazali się umiejętnościami logistyczno-organizacyjnymi zdolnościami w międzynarodowej pracy zespołowej. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat własnego regionu oraz regionu szkoły partnerskiej, poznali walory kulturowe i przyrodniczo-turystyczne, co wpłynęło na ich rozwój osobowościowy i poszerzyło ich horyzonty. Dzięki temu będą mogli lepiej i ciekawiej promować je w kraju i poza jego granicami. Uczestnicy projektu zaprezentowali i zapoznali się z kulturą ludową, obrzędami i tradycjami, poznali popularne tańce oraz potrawy i dania kuchni regionalnej, a także zwiedzili zabytki i ciekawe miejsca na obu terenach, co wzmocniło poczucie przynależności do reprezentowanego regionu i kraju.

Udział w projekcie rozbudził zainteresowanie życiem kulturalnym i pozwolił dostrzec różnorodność kulturową, kształtując tym samym postawę otwartości i tolerancji. Publikacja materiałów informacyjnych dotyczących projektu oraz obu regionów wzmocniła promocję działalności obu placówek oświatowych oraz zaprezentowała tereny obu gmin biorących udział w przedsięwzięciu.

na podstawie materiałów promocyjnych projektu
oraz opracowań własnych

Karolina Sznajder

 

Partnerzy/Projekty
Stworzone dzięki Joomla!. Stworzone przez Damian Wozniak dla: gimzrecin.pl